MUA VÉ

Vé được bán tại cổng từ 09:30 mỗi ngày
10 – 11 tháng 11, 2018

Mua tại cổng – vé 1 ngày: 180.000đ
Mua tại cổng – gói 2 ngày: 300.000đ

ĐĂNG KÝ MUA VÉ

* Chỉ áp dụng phương thức THANH TOÁN TIỀN MẶT cho vé mua tại cổng.

** Vui lòng lưu ý **

Vé không thể hoán đổi hoặc hoàn trả