CUỘC THI

NGÀY 1

HẠNG MỤC 1 – BEST IN VIETNAMESE STYLE
Kích cỡ: tối thiểu cỡ A4 và to hơn

HẠNG MỤC 2 – BEST IN ORNAMENTAL, MAORI, MANDALA, GEOMETRIC & DOTWORK
Kích cỡ: tối thiểu cỡ A4 và to hơn

HẠNG MỤC 3 – BEST IN REALISM (BLACK & GREY)
Kích cỡ: tối thiểu 25cm2 trở lên

HẠNG MỤC 4 – BEST IN LEG/ARM SLEEVE (BLACK & GREY)
Kích cỡ: tối thiểu ¾ tay/chân

HẠNG MỤC 5 – BEST IN BIG PIECE (BLACK & GREY)
Kích cỡ: full lưng/ngực hoặc bodysuit

HẠNG MỤC 6 – BEST OF DAY
Kích cỡ: mọi loại kích cỡ
Chỉ chọn những tác phẩm được thực hiện trong ngày

NGÀY 2

HẠNG MỤC 1 – BEST IN REALISM (COLOUR)
Kích cỡ: tối thiểu 25cm2 trở lên

HẠNG MỤC 2 – BEST IN ORIENTAL
Kích cỡ: tối thiểu cỡ A4 và to hơn

HẠNG MỤC 3 – BEST IN LEG/ARM SLEEVE (COLOUR)
Kích cỡ: tối thiểu ¾ tay/chân

HẠNG MỤC 4 – BEST IN BIG PIECE (COLOUR)
Kích cỡ: full lưng/ngực hoặc bodysuit

HẠNG MỤC 5 – BEST IN NEO-TRADITION, OLDSCHOOL
Kích cỡ: tối thiểu cỡ A4 và to hơn

HẠNG MỤC 6 – BEST OF DAY
Kích cỡ: mọi loại kích cỡ
Chỉ chọn những tác phẩm được thực hiện trong ngày

HẠNG MỤC 7 – BEST OF SHOW
Những tác phẩm chiến thắng trong hạng mục “Best of Day” sẽ được tự động đưa vào hạng mục này.
Các tác phẩm khác tham gia phải được thực hiện ngay tại cuộc thi và mất ít nhất 2 ngày để hoàn thành.

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

 1. Việc đăng ký sẽ được thực hiện vào ngày diễn ra triển lãm (thời gian và địa điểm sẽ được công bố).
 2. Các nghệ sĩ đã đăng ký gian hàng tại SAIGON TATTOO EXPO 2018 được phép tham gia các cuộc thi xăm hình mà không mất phí dự thi.
 3. Mỗi hạng mục có tối thiểu 6 nghệ sĩ tham gia. Nếu một hạng mục nào đó có ít hơn 6 nghệ sĩ tham gia, hạng mục đó sẽ bị hủy.
 4. Các tác phẩm đoạt giải của SAIGON TATTOO EXPO 2018 (không phân biệt vị trí và hạng mục) không được phép tiếp tục tham gia vào bất kỳ hạng mục nào khác tại triển lãm.
 5. Các nghệ sĩ không được phép sử dụng cùng một tác phẩm để tham gia vào nhiều hạng mục trong cùng một ngày. Tuy nhiên một tác phẩm,có thể được tham gia vào một hạng mục khác vào một ngày khác (phải có sự thông qua của Ban tổ chức).
 6. Đối với tất cả các tác phẩm đăng ký hạng mục “Best of Day“ và “Best of Show”, các nghệ sĩ phải đưa người mẫu của họ đến khu vực đăng ký trước khi bắt đầu khai kim. Một bức ảnh của người mẫu với phần cơ thể trống tham gia dự thi. Điều này là để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các nghệ sĩ tham gia vào danh mục “Best of Day“, đảm bảo rằng hình xăm đó thực sự được hoàn thành trong ngày.
 7. Ban tổ chức có quyền loại bỏ những tác phẩm dự thi liên quan đến những nội dung sau:
  • Tác phẩm có nội dung, ý tưởng, màu sắc… Sao chép hơn 50% từ tác phẩm của nghệ sĩ khác.
  • Tác phẩm dự thi không được thực hiện bởi chính nghệ sĩ đã đăng ký.
  • Tác phẩm có nội dung phản cảm/ vị trí hình xăm ở những nơi phản cảm.
  • Nghệ sĩ tham gia dự thi say xỉn hoặc sử dụng chất kích thích
  • Tác phẩm có nội dung, thông điệp liên quan đến chính trị.
 8. Ban tổ chức SAIGON TATTOO EXPO 2018 có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện nêu trên mà không cần thông báo trước.